Het belang van reminiscentie voor ouderen in het algemeen

Door de verhalen over hun leven kunnen ouderen duidelijk maken wie en wat zij zijn: wat ze beleefd en gepresteerd hebben, wat hen heeft gevormd. Die presentatie van het verleden, kan de omgeving van de oudere helpen om de oudere te zien op een manier die aansluit bij de beleving van die oudere. Bovendien kan het de oudere en steun zijn bij het opmaken van de eigen levensbalans.

De begeleiding van reminiscentie kan de oudere helpen om eventuele scheefgroei in de beleving van het eigen verleden recht te trekken. Dit kan gebeuren op individuele basis, maar ook in reminiscentiegroepen. Deelnemers aan een reminiscentiegroep raken over het algemeen vrij snel vertrouwd met elkaar waardoor nieuwe contacten kunnen ontstaan. Dat is een groot voordeel gezien de oudere leeftijd waar het verlies van contacten eerder regel dan uitzondering is.

Het belang van reminiscentie voor ouderen met dementie

Ouderen met dementie kunnen in het eerste stadium van hun ziekte nog redelijk tot goed vertellen over vroeger. Reminiscentie doet dus een beroep op wat die oudere nog kan. Dit is voor mensen die voortdurend geconfronteerd worden met afnemende capaciteiten, een verademing. Reminiscentie is voor ouderen met dementie de enige manier om hun identiteit te bewaren en zich te presenteren zoals zij zichzelf zien. Voor ouderen die hun oriëntatie in het heden kwijt zijn, kan de oriëntatie in het verleden zorgen voor meer grip op het leven.

Het belang van reminiscentie voor jongeren

Door het weggevallen contact met de grootouders is veel jongeren de kans ontnomen hun wereld in een historisch perspectief te plaatsen. Ouders voorzien hier vaak niet in. Reminiscentie kan de leemte opvullen.