Partners

Gert Bloemendal
Schrijver van ‘In gesprek… In beweging…’
Schopenhauerstraat 275
7323 MB Apeldoorn

tel: 055-3602800

Sara Polak

Mieke den Oude, mail naar M.denoude@zgao.nl

Wil Boonstra

Rob van der Wildt

Margreet Schouwenaar

Tijdschriften

‘De tijd van je leven’ is het eerste en enige tijdschrift voor mensen met dementie. Het is een kwartaalblad waar naast nostalgische beelden ook gebruik gemaakt wordt van geur, geluid en tast. Met ons blad willen wij niet de ziekte centraal stellen, maar de lezer.

Voor meer inhoudelijke informatie en een filmpje over het gebruik van het blad kunt u terecht op: http://www.detijdvanjeleven.com/.

Video’s

 ‘Een buurt vol verhalen'(Integratie van generaties en culturen door buurtreminiscentie) NPS/NIZW. Te bestellen bij NIZW Uitgeverij, tel. 030-2306607, e-mail: bestel@nizw.nl

Literatuur

 • Minella Bakker, Kwalitijd, de invloed van reminiscentie op de kwaliteit van leven bij dementerende ouderen, afstudeerscriptie psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Ingrid Barendsen en Wil Boonstra, Terug naar Toen… Reminisceren met ouderen, (Een groot aanbod van verhalen over vroeger, opgetekend uit de mond van de ouderen zelf en gerangschikt volgens thema’s + een handleiding voor reminiscentieactiviteiten. Gericht op activiteitenbegeleiders), HBuitgevers, Baarn, ISBN 90-5574-467-x
 • Ingrid Barendsen en Wil Boonstra, Terug naar Toen 1, reminisceren met ouderen, geb. 1920-1935 (heruitgave van Terug naar Toen, zie hierboven), Perspectief Uitgevers, Utrecht, ISBN 978-94-92169-01-1 www.perspectiefuitgevers.nl
 • Ingrid Barendsen en Wil Boonstra, Terug naar Toen 2, reminisceren met ouderen geb. 1935-1950, Perspectief Uitgevers, Utrecht, ISBN 978-94-91269-02-8 www.perspectiefuitgevers.nl
 • Gert Bloemendaal, In gesprek… In beweging…Reminisceren met ouderen. Fonds Zomerpostzegels, Postbus 11, 3980 CA Bunnik, tel. 030-6567774
 •  Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies, Gerben Westerhof, De betekenis van levensverhalen, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, ISBN 9789031348749
 • Ernst Bohlmeijer, Reminiscence and depression in later life, Trimbosinstituut Utrecht, ISBN 90-5253-566-3. Een samenvatting van dit academisch proefschrift is hier te vinden.
 • Joanna Bornat (red,), Perspectives, evaluations, achievements. (Rethinking Ageing Series), Open University Press. Isbn 0 335 19041 3
 • Huub Buijssen en Karin Poppelaars, Reminiscentie. Een handleiding voor de praktijk. Naarm: Intro Isbn 90-5574-081-0
 • Errollyn Bruce, Sarah Hodson en Pam Schweitzer , Reminiscing with people with dementia. A handbook for carers. (Een handboek om mantelzorgers een cursus reminiscentie te geven). Londen: Age Exchange. Isbn 0947860258
 •   Dirk Doucet, Reminiscentie voor personen met een dementie. Diegem: Kluwer Isbn 90-5583693-1
 • José Franssen, Luisteren in je leunstoel, handboek voorlezen aan ouderen, Bohn Stafleu Van Loghum Houten, ISBN 90 313 4134 7, NUR 725,777
 • Faith Gibson, Reminiscence and Recall. A guide to good practice. Ace Books. (Gepubliceerd door Age Concern England) Isbn 0-86242-142-X
 • Cristina Mercken, Een buurt vol verhalen, (Integratie van generaties en culturen door buurtreminiscentie), NIZW bestelnummer: E 52828, ISBN 90-5050-972-X
 •  Caroline Osborn, The Reminiscence Handbook Ideas for creative activities with older people. London: Age Exchange, Isbn 0-947860-19-0
 • Anke van Stijn, Handleiding Roze Reminiscentie, Bestellen bij: Switchboard, Postbus 15830, 1001 NH Amsterdam of via www.schorer.nl
 • M.T. Vink en A.E.M. Hoosemans (red.), Gevoelens zijn tijdloos. (Psychologie voor ouderen deel 4). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum 2000 Isbn 90 313 3220 8
 •  Werken met levensverhalen en levensboeken, (Basisboek waarin theorie en praktijk met elkaar worden verbonden en de kennis uit de sectoren jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg bij elkaar wordt gebracht), Bohn, Stafleu, van Loghum, ISBN 978 90 313 5170 1