Wat is reminiscentie?

Reminiscentie is een begrip dat verschillende ladingen dekt, al naar gelang de context waarin het wordt gebruikt. Het kan in algemene zin worden gebruikt ( zie Van Dale), het kan in therapeutische zin worden gebruikt (zie Bohlmeijer), het kan binnen de (ouderen)zorg worden gebruikt eveneens als therapie, maar ook als niet-therapeutische interventie (zie Hamburger).
 
In de ouderenzorg wordt ook wel het begrip ‘reminiscentiewerk’ gehanteerd.

Reminiscentie bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven.

 

Onderstaande omschrijvingen geven een beeld waarom het gaat:

Van Dale
Verschijnsel, dat herinneringen oproept aan iets overeenkomstigs uit het verleden.
Prof. Alfons Marcoen, Universiteit van Leuven
Terugdenken, het op een min of meer levendige en gevoelsgeladen wijze ophalen van en/of verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. 
Van Dale
Reminiscens: Gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming. 
Prof. Faith Gibson, Ulster University:
Reminiscentiewerk kent vele verschillende benaderingen, afhankelijk van kennis, bekwaamheid, zelfvertrouwen en ervaring van de mensen die het gebruiken.
Het is geen bundel uitputtend geteste technieken. Maar het is een losse verzameling van ideeën resulterend in diverse benaderingen, activiteiten en praktijken die verschillen naargelang het doel en de plaats waar het zich afspeelt. 
Dr. Ernst Bohlmeijer
Reminiscentie is een vorm van hulpverlening waarbij het ophalen van herinneringen centraal staat.
Pollo Hamburger, coördinator reminiscentieafdeling Flevohuis
Reminiscentie bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te roepen en vorm te geven.

De wonderfoon

Een prachtig initiatief is de wonderfoon! Het is een ouderwetse telefoon die is omgebouwd, zodat bij het kiezen van een nummer een liedje naar keuze wordt afgespeeld door de hoorn. De doelgroep voor deze Wonderfoon is mensen met de aandoening dementie. Doordat de te kiezen liedjes allemaal uit de oude doos komen, is bij deze groep de herkenning groot, met als gevolg een mooi geluksmomentje. Deze uitvinding is inmiddels erg populair geworden, en op grote schaal nagebouwd door diverse enthousiastelingen. Meer info.